Amikor az „orvosi műhiba " halálesettel végződik, a boncolás szükségességéről

Haláleset bekövetkeztekor mindig kerüljön sor boncolásra, annak hiányában ugyanis az ok-okozati összefüggés egy esetleges mulasztás és a halál között nem igazolható, hiszen a halál okát még teljesen egyértelmű adatok mellett is csak a boncolás igazolja hitelt-érdemlően. A boncolásnak több fajtája is lehet álláspontunk szerint nincs szükség az esetek többségében hatósági boncolásra, ami egy államigazgatási eljárás megindításával is együtt jár, ami már megelőzi a büntetőeljárást annak ismertetett már kedvezőtlen feltételivel, így elegendő annak az intézetnek a boncolása is, ahol a haláleset történt, hiszen a boncolás nem a mulasztást kell, hogy eldöntse, hanem kizárólag a halál okát, ami független az adott intézet esetleges érintettségétől.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.