Mikortól-meddig érvényesíthető a kártérítési igény, a kártérítési követelések elévüléséről

A kártérítési eljárások orvosi műhiba miatt a károsodás bekövetkeztétől és nem az okozásától számított öt évig indíthatóak meg, de ha ezen öt éves időszak alatt az egészségügyi szolgáltatót felszólítják az esetleges károsultak a kártérítési összegeik megjelölésével, hogy ismertje el a kártérítési felelősségét, és a levélben szerepel az is, hogy a kártérítést igénylők miben látják a kórház mulasztását, akkor a levél kézhez vételétől számított újabb öt év áll a felpereseknek rendelkezésére az esetleges peres eljárás megindítására. Abban az esetben, ha a károsult nem tudja, hogy a kára bekövetkezett és az öt év már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, akkor attól az időponttól, hogy a kára bekövetkeztéről tudomást szerzett egy éven belül meg kell indítania a peres eljárást a szolgáltató ellen, ilyen esetben az elévülést megszakító peren kívüli eljárás nem elegendő, ez az egy év, mint elévülési idő nem szakítható meg.
Munkabaleset és foglalkozási megbetegedés esetén a kár bekövetkeztétől számított három éven belül kell az eljárást megindítani, az elévülési idő, tehát nem öt év, hanem három.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.