A peres eljárás kockázatairól, illetékről, perköltségről

Tisztában kell lenni azzal is, hogy a polgári peres eljárás percvesztés esetén járhat komoly költségekkel. Abban az esetben, ha a felperesek teljes költségmentességben részesülnek, amit a bíróság engedélyez szigorú feltételek esetén, pervesztéskor csak az alperesnek megítélt perköltséget kell fizetni, míg ha költségmentességet nem kap a felperes akkor pervesztés esetén illetéket és perköltséget tartozik fizetni. Részleges költségmentesség esetén vagy szakértői díjat nem kell fizetni, vagy illetéket, pervesztéskor. Ezek a fizetési kötelezettségek mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásban felmerülnek pervesztés esetén és mindig az ott érvényesített legmagasabb kártérítési igényhez igazodnak, az illeték annak a 6%-a, míg a perköltség maximum annak az 5%-ig terjedhet. Abban az esetben, ha a valaki nem költségmentes, terheli még az eljárás során kirendelt szakértők munkadíjának előlegezése is, ami 100.000-tól 300.000 Ft-ig terjedhet.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.