Szakvélemények felhasználhatóságáról

Az 1. pontban említett eljárások során mindig készül valamilyen szakértői vélemény, szakmai értékelés. Ezek, mivel a bejelentő, vagy a károsult egészségügyi adatait érintik, mind egészségkárosodásnál, mind halálesetnél másolatban megilletik a károsultat, sértettet, az eljárást kezdeményezőjét. Természetesen, ezek a szakvélemények az egyik eljárásból áthelyezhetőek a másik eljárásba, ha az eljárást kezdeményező, vagy az az egészségügyi szolgáltató, amelyik ellen az eljárás elindult, azt egy másik eljárásban is felhasználja. Lehetséges tehát, hogy egy beteg által kezdeményezett és számára kedvezőtlen befejezéssel járó eljárás szakvéleményét egy egészségügyi szolgáltató használja fel egy másik eljárás megnyerésére, így ezért is óvatosan kell bánni a különféle eljárások megindításával. Fontos, hogy a különböző eljárások során a szakértők nem ugyanazt vizsgálják, mint azt az 1. pontban is bemutattuk, van eljárás, ahol a szakmai szabályok megszegését elemzik, van ahol csak az elvárható gondosságot vizsgálják, az is elképzelhető, hogy csak munkahelyi szabályokat. Egy beteg bárkit felkérhet szakvélemény adására, hiszen a dokumentáció, illetőleg annak másolata a beteget illeti. Egy egészségügyi szolgáltató csak a beteg hozzájárulásával szerezhet be magánszakértői véleményt úgy, hogy a betegnek a konkrét orvosszakértő személyéhez kell a hozzájárulást megadnia.

Crucial Ingredients

 

© 2012 Minden jog fenntartva.